Montessori v praxi

Využitie princípov pedagogiky Márie Montessori v liečebnopedagogickej praxiMária Heveriová Článok v skratke popisuje objavy a princípy pedagogiky Márie Montessori a ich využitie v praxi. Pohľad Márie Montessori na dieťa, objavenie senzorických fáz, slobodnej voľby, polarizácie...