O nás

Proč Epimeleia?
„Epimeleia“ je slovo řeckého původu a jeho význam je péče o duši a tělo. Hlavní myšlenkou při zakládání našeho centra byla právě neodlučitelná vazba psychických a fyzických aspektů, které je nejlepší řešit ve vzájemném spojení. Proto nabízíme jak služby zaměřené na duši (poradenství, koučink, mindfulness), tak i tělo (cvičení, relaxace).  
Kdo jsme?
Náš tým Epimeleia tvoří psychoterapeutičtí poradci kouči a vědečtí pracovníci v psychosociální oblasti. Při práci s klienty využíváme širokou paletu poradenských, terapeutických, koučovacích, ale i pohybových technik.
Naši zkušení terapeuti poskytují individuální, párové, rodinné i skupinové terapie. Pracují zejména se vztahovými obtížemi, úzkostí, krizí či traumatem, ale i v oblasti závislostí. Naším specifikem je i pohybová terapie. V našem portfoliu služeb naleznete koučink, kariérní poradenství, ale i tréninky soft skills nebo lekce mindfulness. Dále si s námi můžete zacvičit. Péče o duši je totiž i péče o tělo.
V našem centrum nezapomínáme ani na děti. Působí zde psycholožky a pedagožky, které se věnují rozvoji dětí se speciálními požadavky, předškolní přípravě s Montessori, artefiletice, metodě FIE, léčebné pedagogice a terapii hrou. Spolupracujeme také s dětskými domovy.
 • psychické obtíže, úzkosti, nejistota,
 • životní krize, vyrovnání s traumaty, zvládání závislostí,
 • vztahové problémy, partnerské a rodinné nesnáze,
 • hledání smyslu života,
 • zvládání pracovního přetížení, práce se stresem, 
 • time-management, work-life balance, 
 • sebe-rozvojové cíle, dosahování cílů (ve sportu, v oboru, v hobby,…)

Naši terapeuti

Přehled našich terapeutů působících v Praze:
 • Mgr. et Bc. Arnošt Krtek, Ph.D. (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro dospělé, duchovní doprovázení, hagioterapie, pohybová a sport terapie)
 • Mgr. Mária Heveriová (léčebná pedagogika, individuální a skupinová terapie dětí do 6 let, terapie hrou, Montessori terapie)
 • Mgr. Bc. Růžena Krtková Rudnická (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink, pohybová terapie, sport-terapie, relaxace)
 • Mgr. Markéta Pešoutová (individuální a skupinové psychologické poradenství, tréninky soft skills, mindfulness a relaxace, EN)
 • Bc. Barbora Mocová (individuální psychoterapeutické poradenství pro dospívající a dospělé, skupinová terapie)
 • Mgr. Jan Plachý (individuální terapeutické poradenství, skupinová terapie pro adolescenty a dospělé, práce s dětmi a rodinnou problematikou)
 • Bc. Ondřej Gabriel (individuální terapeutické poradenství, EN)
 • Josef Novák (individuální psychologické poradenství, skupinové poradenství, Postizometrická relaxace, Dornova metoda)
 • Bc. Vasilisa Tolkacheva (individuální psychoterapeutické poradenství pro děti a dospělé, CZ, EN, RU)
 • Mgr. Hermína Benešová (individuální a skupinové psychoterapeutické poradenství, pracovní poradenství)
Pro objednání, prosíme, využijte e-mailovou adresu epi@teracentrum.cz, telefonní číslo nebo kontaktní formulář v záložce Kontakty
Na všechny zprávy reagujeme do 48 hodin.
Děkujeme.

Profily terapeutů

Arnost Krtek psychoterapeut

Arnošt Krtek

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Skupinová terapie pro děti i dospělé
 • Duchovní doprovázení, hagioterapie
 • Pohybová a sport terapie

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. et Bc. Arnošt Krtek, Ph.D.

 • Terapie úzkostné, vztahové a závislostní poruchy dospělých a dětí
 • psychosomatika
 • hagioterapie závislostních poruch
 • ke své práci využívám prvků daseinsanalytické a psychodynamické psychoterapie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Bc.)
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Univerzitě Praha (Mgr.)
 • Kompletní daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Psychoterapeutický výcvik SUR
 • Výcvik v hagioterapii
 • Výcvik v psychosomatice

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví, výzkum ADHD a psychologie spirituality 
 • ADICARE – Centrum psychologické a psychiatrické péče
 • klinika ESET, Rozum a cit, vedoucí terapeutického sebezkušenostního výcviku pro studenty psychologie a sociální práce na Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)
Více informací

Růžena Krtková Rudnická

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Skupinová terapie pro děti i dospělé
 • Koučink
 • Pohybová terapie, sport-terapie
 • Mentální příprava sportovců
 • Nácvik relaxačních technik

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Bc. Růžena Krtková Rudnická

 • Terapie úzkostné, vztahové a závislostní poruchy dospělých a dětí
 • edukace a terapie dětí a dospělých s ADHD
 • koučink životního stylu
 • práce s tělem v terapii
 • ke své práci využívá prvků daseinanalytické terapie a kognitivně behaviorální terapie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Univerzitě Praha 
 • Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Studium Fakulty tělesné kultury a sportu- Trenérství I. třídy, Karlova univerzita
 • Profesionální kouč s licencí ICF

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého, Olomouc: Výzkum ADHD (poruchy pozornosti  a hyperaktivity), Junior researcher
 • ADICARE – Centrum psychologické a psychiatrické péče
 • Top Tennis Academy

PROČ EPIMELEIA?

„Epimeleia symbolizuje nejen péči o duši, ale i o tělo. Jedeme celostně, tedy bio-psycho-sociálně-spirituální model“

Více informací

Markéta Pešoutová

 • Individuální a skupinové psychoterapeutické poradenství
 • Tréninky soft skills
 • Mindfulness a relaxace

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Markéta Pešoutová

 • Práce s psychodiagnostikou
 • Poradenství v oblasti HR
 • Tréninky soft skills
 • Mindfulness

„Ráda pracuji jak se skupinami, tak individuálně. Témata, kterým se věnuji jsou zejména z oblasti úzkostí, závislostí, vztahů či truchlení. Mou velkou láskou je meditace a mindfulness, kterým se věnuji již několik let na praktické i výzkumné úrovni. Zkušenosti mám také s profesní diagnostikou a kariérním poradenstvím. V neposlední řadě již od studií vedu tréninky měkkých dovedností. Věnuji se tématům jak asertivně komunikovat, umět vyjádřit své potřeby, zvládat své emoce a pracovat se stresem.“

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Dasainanalytický výcvik – Péče o duši (2019-2024)
 • Ph.D. studium: Sociální a spirituální determinanty zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Magisterské studium Psychologie na Univerzitě Palackého
 • Studium Politologie na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • Hoganova psychodiagnostika (Assessment Systems)
 • Kurz krizové intervence (Déčko Liberec)
 • Kurz projektového managementu (ACSA)
 • PODNIKNI TO! (Palackého Univerzita)
 • Kurz dětské kresby (ČASP)
 • Gamification (TRAM)
 • Design Thinking & Project Management (EFPSA Academy)
 • Motivační rozhovory (ČASP)
 • Základy coachingu (Projekt TERA)

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • OUSHI: Vědecký pracovník metody DIPEx a vedoucí výzkumného týmu ADHD (Projekt INSPIRO – Hovory o vzdělávání); Pomocný vědecký pracovník metody DIPEx – Karcinom prsu (Hovory o zdraví)
 • Konzultant Assessment Systems International
 • Trenér soft skills – autorský projekt Tréninky pro všechny
 • V oblasti HR poradenství, jako výzkumnici v terénu nebo jako lektora různých tréninků a rozvojových programů. 

PROČ EPIMELEIA?

„Skvělý a příjemný kolektiv a skutečný zájem o klienta. Je pro mě důležitá autenticita a upřímnost, kterou mezi sebou s kolegy pěstujeme. Věřím, že dobré zázemí přenáší klid a ukotvení i na naše klienty.“

Více informací

Mária Heveriová

 • Léčebná pedagogika
 • Individuální a skupinová terapie dětí do 6 let
 • Terapie hrou 
 • Montessori terapie

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Mária Heveriová

 • Dětský psychoterapeut a léčebný pedagog 
 • práce s dětmi
 • psychodiagnostika vývojových poruch
 • psychoterapie a léčebná pedagogika znevýhodněných dětí
 • výchovné poradenství, práce s rodinou
 • terapie hrou

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Lékařská fakulta Zdravotnické univerzity Bratislava, postgraduální studium léčebné pedagogiky
 • Pedagogická fakulta UK Bratislava, studium léčebné pedagogiky
 • Individuální terapie hrou a psychoanalytické porozumění hry dítěte
 • Potenciál hry v léčbě emočních poruch dětí
 • Využití projektivní hry v psychodiagnostice separačně-individuačního vývoje dětí
 • Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi
 • Hypnóza – postupy navozování a možnosti léčby
 • Přehled psychosomatických syndromu a principy diagnostického rozhovoru
 • Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení I
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení II
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení III
 • Montessori 3-6, Montessori liečebná pedagogika
 • FIE Basic1 a 2; Standart, FIE 2

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Ambulancia liečebnej pedagogiky Košice, SK
 • Montessori ČR

PROČ EPIMELEIA?

Komplexnosť služieb v jednom tíme. Tímová práca, podpora, supervízie. Komplexná starostlivosť o klienta. Keď trpí rodič – zrkadlí to dieta, partner… skrátka vzájomnosť všetkými smermi.“

Více informací

Barbora Mocová

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Práce s adolescenty a dospělými
 • Skupinová terapie pro adolescenty i dospělé

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Bc. Barbora Mocová

 • Psychoterapeutické poradenství
 • Práce s úzkostmi, depresivními propady, krizí
 • Další oblasti osobního, rozvoje a rozvoje vztahu k sobě

„Mezi témata, kterým se se svými klienty věnuji, patří úzkostné poruchy, sociální potíže, práce klienta s emocemi a stresem. Dále témata z oblasti vztahu k sobě samým jako je sebepřijetí, sebedůvěra a schopnost sebeprosazení. Od vztahu k sobě se odvíjí i vztah, který máme k tomuto světu a terapie je bezpečné místo, kde se o těchto tématech můžeme pobavit beze strachu z odmítnutí či odsouzení. Autenticita, otevřenost, terapeutický vztah, ale i třeba humor a vzájemné naladění jsou pro mě v terapeutické spolupráci klíčové prvky.”

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Probíhající magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (2021–2023)
 • Ukončené bakalářské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (2018–2021)
 • Kurz psychosociálního poradenství – vedení psychoterapeutického rozhovoru
 • Probíhající psychoterapeutický výcvik v psychodynamice (2018–2023)

 • Skupinová psychoterapie pro adolescenty – peer konzultantka
 • SOS centrum Diakonie ČCE – dobrovolnice
 • Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče – noční vychovatelka a asistentka pedagoga

PROČ EPIMELEIA?

„Epimeleia je místo plné sympatických a vřelých lidí, se kterými sdílím nadšení pro terapeutickou činnost. Těší mě, že zde mohu doprovázet a podporovat klienty na cestě k sebepoznání a pracovní tým zase podporuje a inspiruje mě. Filosofie Epimelei je mi blízká – pečovat nejen o duši a tělo, ale celostně i o našeho ducha a své okolí.“

Více informací
Jan Plachý

Jan Plachý

 • Individuální terapeutické poradenství
 • Práce s dětmi a adolescenty
 • Skupinová terapie pro adolescenty a dospělé
 • Práce s rodinnou problematikou

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Jan Plachý

 • Individuální terapeutické poradenství
 • Skupinová terapie pro adolescenty a dospělé
 • Práce s rodinnou problematikou

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Kompletní psychologické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Započatý Daseinanalytický terapeutický výcvik (PVŠPS)
 • Kurz první psychické pomoci (MPSV)
 • Kurz relaxačních technik (MPSV)

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Thése – Poradna pro vztahy a rodinu
 • Dětská psychoterapeutická skupina (klinika Eset)
Více informací
Ondrej Gabriel terapeut

Ondřej Gabriel

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Counselling in English

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Bc. Ondřej Gabriel

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Možnost práce v angličtině

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Probíhající magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Probíhající terapeutický výcvik v psychodynamickém směru – supervizní část
 • Osvědčení Cambridge english assassement C

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Klokánek – Praha 10
 • Vedoucí dětských a skautských táborů

PROČ EPIMELEIA?

„Protože péče o tělo i duši je základ úspěchu.“

Více informací

Josef Novák

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Párové poradenství

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Josef Novák

 • Individuální psychoterapeutické daseinanalytické poradenství
 • Doprovázení v těžkých životních situacích
 • Uvolňování svalového pancíře zablokovaného v důsledku dlouhotrvajícího stresu a traumatizujících událostí

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Výcvik v párové terapii (130h, LIRTAPS )
 • Kurz Duchovního doprovázení
  Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Kurz biodynamických masáží
 • Akreditovaný kurz sportovní a relaxační masáže
 • Akreditovaný kurz postizometrické relaxace a mobilizační techniky
 • Dornova metoda

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • 30 let OSVČ

PROČ EPIMELEIA?

„Duše a tělo jsou spolu neoddělitelně spojeny a je třeba pečovat o jejich harmonii.“

Více informací

Vasilisa Tolkacheva

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Práce s dětmi a dospělými
 • I also provide counselling in English
 • Консультирую также на русском


KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Bc. Vasilisa Tolkacheva

 • Psychoterapeutické poradenství
 • Práce s pracovní zátěží, vyhořením a problémy v mezilidských vztazích
 • Práce s poruchami vztahové vazby, posttraumatickou stresovou poruchou, úzkostmi a životními krizemi
 • Práce s dětmi a dospívajícími s poruchou autistického spektra (bez poruchy intelektu)
 • Další oblasti seberozvoje a well-beingu

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Probíhající magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (2021 – 2024)
 • Ukončené bakalářské studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (2018 – 2021)
 • Ukončený kurz psychosociálního poradenství
 • Probíhající psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru (2018 – současnost)
 • SOS dětské vesničky, z.s. – pečovatelka o děti
 • Rozhledna – poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením – stáž pro studenty psychologie
 • Psychosomatická klinika – stáž na skupinové kognitivně-behaviorální terapii pro dospělé
 • Služba následné péče Dobroduš – dobrovolnice v programu 1+1

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Národní ústav pro autismus, z.ú. – osobní asistentka pro děti a adolescenty s poruchou autistického spektra
Více informací
Mgr. Hermína Benešová psycholožka

Hermína Benešová

 • Individuální a skupinové psychoterapeutické poradenství pro dospělé
 • Pracovně psychologické poradenství

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Hermína Benešová

 • Individuální psychoterapeutické poradenství pro dospělé
 • Poradenství v rámci osobního rozvoje, sebepoznání, sebepřijetí
 • Poradenství v oblasti pracovního rozvoje a soft skills
„V mé práci je klíčová empatie, respekt a opora v odborných znalostech. Dávám důraz na tvorbu bezpečného prostoru, ve kterém se v rámci rozhovoru můžeme dostat trochu blíž k „jádru pudla“ témat, se kterými budeme pracovat. Věnuji se jak psychoterapeutickému poradenství, tak i poradenství v oblasti psychologie práce.“

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Magisterské studium Psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
 • Probíhající výcvik v daseinsanalytické psychoterapii akreditovaný ČAP
 • Souhrnná telefonické krizová intervence na Lince bezpečí, kurz akreditovaný MPSV
 • Kurz diagnostické metody Tematický apercepční test
 • Kurz diagnostické metody Test apercepce ruky
 • Kurz duševního zdraví u trans a nebinárních klientů pod NUDZ a onganizací Trans*parent

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • V soukromé praxi
 • V poradenství v oblasti pracovní psychologie
Více informací