O nás

Proč Epimeleia?
„Epimeleia“ je slovo řeckého původu a jeho význam je péče o duši a tělo. Hlavní myšlenkou při zakládání našeho centra byla právě neodlučitelná vazba psychických a fyzických aspektů, které je nejlepší řešit ve vzájemném spojení. Proto nabízíme jak služby zaměřené na duši (poradenství, koučink, mindfulness), tak i tělo (cvičení, relaxace).  
Kdo jsme?
Náš tým Epimeleia tvoří psychoterapeutičtí poradci kouči a vědečtí pracovníci v psychosociální oblasti. Při práci s klienty využíváme širokou paletu poradenských, terapeutických, koučovacích, ale i pohybových technik.
Naši zkušení terapeuti poskytují individuální, párové, rodinné i skupinové terapie. Pracují zejména se vztahovými obtížemi, úzkostí, krizí či traumatem, ale i v oblasti závislostí. Naším specifikem je i pohybová terapie. V našem portfoliu služeb naleznete koučink, kariérní poradenství, ale i tréninky soft skills nebo lekce mindfulness. Dále si s námi můžete zacvičit. Péče o duši je totiž i péče o tělo.
V našem centrum nezapomínáme ani na děti. Působí zde psycholožky a pedagožky, které se věnují rozvoji dětí se speciálními požadavky, předškolní přípravě s Montessori, artefiletice, metodě FIE, léčebné pedagogice a terapii hrou. Spolupracujeme také s dětskými domovy.
 • psychické obtíže, úzkosti, nejistota,
 • životní krize, vyrovnání s traumaty, zvládání závislostí,
 • vztahové problémy, partnerské a rodinné nesnáze,
 • hledání smyslu života,
 • zvládání pracovního přetížení, práce se stresem, 
 • time-management, work-life balance, 
 • sebe-rozvojové cíle, dosahování cílů (ve sportu, v oboru, v hobby,…)

Naši terapeuti

Přehled našich terapeutů působících v Praze:
 • Mgr. Ing. Zdeněk Meier, Ph.D. (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink) 
 • Mgr. Bc. Arnošt Krtek, Ph.D. (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, duchovní doprovázení, hagioterapie, pohybová a sport terapie)
 • Mgr. Mária Heveriová (léčebná pedagogika, individuální a skupinová terapie dětí do 6 let, terapie hrou, Montessori terapie)
 • Mgr. Růžena Krtková Rudnická (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink, pohybová terapie, sport-terapie, relaxace, cvičení)
 • Mgr. Markéta Pešoutová (individuální i skupinové psychologické poradenství, tréninky soft skills, mindfulness a relaxace, EN)
 • Josef Novák (Individuální psychologické poradenství, Postizometrická relaxace, Dornova metoda)
 • Bc. Kristýna Hurychová (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro adolescenty a dospělé, nácvik relaxačních technik)
Pro objednání, prosíme, využijte e-mailovou adresu epi@teracentrum.cz, telefonní čísla nebo kontaktní formulář v záložce Kontakty. Na všechny zprávy reagujeme do 24 hodin.
Děkujeme.
Přehled našich terapeutů působících v Olomouci: 
 • Mgr. Ing. Zdeněk Meier (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink) 
 • Mgr. Bc. Arnošt Krtek (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, duchovní doprovázení, hagioterapie, pohybová a sport terapie)
 • Mgr. Mária Heveriová (léčebná pedagogika, individuální a skupinová terapie dětí do 6 let, terapie hrou, Montessori terapie)
 • Mgr. Kateřina Hamplová (individuální psychoterapeutické poradenství, krizová intervence, psychosomatika, nácvik relaxačních technik)
 • Mgr. Jana Trtílková (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti, relaxace a mindfulness)
 • Mgr. Růžena Krtková Rudnická (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink, pohybová terapie, sport-terapie, relaxace, cvičení)
 • Mgr. Markéta Pešoutová (individuální i skupinové psychologické poradenství, tréninky soft skills, mindfulness a relaxace, EN)
Pro objednání, prosíme, využijte e-mailovou adresu epi@teracentrum.cz, telefonní čísla nebo kontaktní formulář v záložce Kontakty. Na všechny zprávy reagujeme do 24 hodin.
Děkujeme.
Naše portfolio služeb doplňují naší externí specialisté: 
 • Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D. (profesor klinické psychologie, psychoterapeut, teolog) – Olomouc
 • Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D. (individuální psychoterapeutické poradenství, duchovní doprovázení) – Olomouc
 • Mgr. Barbora Kohoutová (individuální i skupinová psychoterapie dětí a dospělých, terapie hrou) – Praha
 • Mgr. MSc. Markéta Hlaváčová (koučink, psychologické poradenství, terapie s prvky biosyntézy) – Praha
 • Vendula Žovincová (individuální a skupinová mentálnípříprava sportovců, relaxace) – Praha
 • PhDr. Bc. Nikola Syrovátková (individuální psychologické poradenství, krizová intervence, skupinová terapie pro děti) – Praha
 • Reb Xiberras (EN – Individual psychotherapeutic counseling, Group therapy for children and adults, Coaching, Soft skills Training) – Praha / on-line
 • Mgr. Anna-Marie Pospíšilová (individuální psychologické poradenství, mindfulness a relaxace, krizová intervence) – Praha
 • Mgr. Barbora Vavřichová (individuální psychologické poradenství, tréninky soft skills, mindfulness a relaxace) – Praha
 •  
V případě zájmu o jejich služby nás kontaktujte na epi@teracentrum.cz. Děkujeme. 

Profily terapeutů

Arnošt Krtek

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti i dospělé
 • duchovní doprovázení, hagioterapie
 • pohybová a sport terapie

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. et Bc. Arnošt Krtek, Ph.D.

 • Terapie úzkostné, vztahové a závislostní poruchy dospělých a dětí
 • psychosomatika
 • hagioterapie závislostních poruch
 • ke své práci využívá prvků daseinsanalytické a psychodynamické psychoterapie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Bc.)
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Univerzitě Praha (Mgr.)
 • Kompletní daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Psychoterapeutický výcvik SUR
 • Výcvik v hagioterapii
 • Výcvik v psychosomatice

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví, výzkum ADHD a psychologie spirituality 
 • ADICARE – Centrum psychologické a psychiatrické péče
 • klinika ESET, Rozum a cit, vedoucí terapeutického sebezkušenostního výcviku pro studenty psychologie a sociální práce na Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)
Více informací

Růžena Krtková Rudnická

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti i dospělé
 • koučink
 • pohybová terapie, sport-terapie
 • mentální příprava sportovců
 • nácvik relaxačních technik

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Růžena Krtková Rudnická

 • Terapie úzkostné, vztahové a závislostní poruchy dospělých a dětí
 • edukace a terapie dětí a dospělých s ADHD
 • koučink životního stylu
 • práce s tělem v terapii
 • ke své práci využívá prvků daseinanalytické terapie a kognitivně behaviorální terapie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Univerzitě Praha 
 • Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Studium Fakulty tělesné kultury a sportu- Trenérství I. třídy, Karlova univerzita
 • Profesionální kouč s licencí ICF

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého, Olomouc: Výzkum ADHD (poruchy pozornosti  a hyperaktivity), Junior researcher
 • ADICARE – Centrum psychologické a psychiatrické péče
 • Dětský domov Klánovice
 • Top Tennis Academy

PROČ EPIMELEIA?

„Epimeleia symbolizuje nejen péči o duši, ale i o tělo. Jedeme celostně, tedy bio-psycho-sociálně-spirituální model.“

Více informací

Zdeněk Meier

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti i dospělé
 • koučink

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Ing. Zdeněk Meier, Ph.D.

 • ke své práci využívá prvků:
  • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
  • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • logoterapie a logodiagnostika
 • koučink

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. Studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Kompletní psychodynamický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví (OUSHI):  Výzkum vlivu spirituality na zdraví (Junior Researcher)
 • Člen České asociace pro psychoterapii
 • Člen České daseinsanalytické společnosti
Více informací

Markéta Pešoutová

Praha, Olomouc

 • individuální i skupinové psychologické poradenství
 • tréninky soft skills
 • mindfulness a relaxace

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Markéta Pešoutová

 • Práce s psychodiagnostikou
 • Poradenství v oblasti HR
 • Tréninky soft skills
 • Mindfulness

„Ráda pracuji jak se skupinami, tak individuálně. Témata, kterým se věnuji jsou zejména z oblasti úzkostí, závislostí, vztahů či truchlení. Mou velkou láskou je meditace a mindfulness, kterým se věnuji již několik let na praktické i výzkumné úrovni. Zkušenosti mám také s profesní diagnostikou a kariérním poradenstvím. V neposlední řadě již od studií vedu tréninky měkkých dovedností. Věnuji se tématům jak asertivně komunikovat, umět vyjádřit své potřeby, zvládat své emoce a pracovat se stresem.“

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Ph.D. studium: Sociální a spirituální determinanty zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Magisterské studium Psychologie na Univerzitě Palackého
 • Studium Politologie na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • Hoganova psychodiagnostika (Assessment Systems)
 • Kurz krizové intervence (Déčko Liberec)
 • Kurz projektového managementu (ACSA)
 • PODNIKNI TO! (Palackého Univerzita)
 • Kurz dětské kresby (ČASP)
 • Gamification (TRAM)
 • Design Thinking & Project Management (EFPSA Academy)
 • Motivační rozhovory (ČASP)
 • Základy coachingu (Projekt TERA)

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • OUSHI: Vědecký pracovník metody DIPEx a vedoucí výzkumného týmu ADHD (Projekt INSPIRO – Hovory o vzdělávání); Pomocný vědecký pracovník metody DIPEx – Karcinom prsu (Hovory o zdraví)
 • Konzultant Assessment Systems International
 • Trenér soft skills – autorský projekt Tréninky pro všechny
 • V oblasti HR poradenství, jako výzkumnici v terénu nebo jako lektora různých tréninků a rozvojových programů. 

PROČ EPIMELEIA?

„Skvělý a příjemný kolektiv a skutečný zájem o klienta. Je pro mě důležitá autenticita a upřímnost, kterou mezi sebou s kolegy pěstujeme. Věřím, že dobré zázemí přenáší klid a ukotvení i na naše klienty.“

Více informací

Mária Heveriová

Praha, Olomouc

 • léčebná pedagogika
 • individuální a skupinová terapie dětí do 6 let
 • terapie hrou 
 • Montessori terapie

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Mária Heveriová

 • Dětský psychoterapeut a léčebný pedagog 
 • práce s dětmi
 • psychodiagnostika vývojových poruch
 • psychoterapie a léčebná pedagogika znevýhodněných dětí
 • výchovné poradenství, práce s rodinou
 • terapie hrou

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Lékařská fakulta Zdravotnické univerzity Bratislava, postgraduální studium léčebné pedagogiky
 • Pedagogická fakulta UK Bratislava, studium léčebné pedagogiky
 • Individuální terapie hrou a psychoanalytické porozumění hry dítěte
 • Potenciál hry v léčbě emočních poruch dětí
 • Využití projektivní hry v psychodiagnostice separačně-individuačního vývoje dětí
 • Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi
 • Hypnóza – postupy navozování a možnosti léčby
 • Přehled psychosomatických syndromu a principy diagnostického rozhovoru
 • Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení I
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení II
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení III
 • Montessori 3-6, Montessori liečebná pedagogika
 • FIE Basic1 a 2; Standart, FIE 2

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Ambulancia liečebnej pedagogiky Košice, SK
 • Montessori ČR

PROČ EPIMELEIA?

„Komplexnosť služieb v jednom tíme. Tímová práca, podpora, supervízie. Komplexná starostlivosť o klienta. Keď trpí rodič – zrkadlí to dieta, partner… skrátka vzájomnosť všetkými smermi.“

Více informací

Kristýna Hurychová

Praha

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro adolescenty a dospělé
 • nácvik relaxačních technik

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Bc. Kristýna Hurychová

 • dlouhodobá zkušenost práce v neziskovém sektoru v oblasti sociální práce a poradenství
 • středně až dlouhodobá individuální psychodynamická psychoterapie
 • skupinová psychoterapie pro adolescenty a dospělé

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • probíhající studium Psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • ukončené studium Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc.)
 • psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru, 548 hodin, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. Evangelisty Purkyně
 • probíhající výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii
 • roční kurz Kreativní terapeutický tanec, Moveart Brno
 • Psychoterapeutická a psychosomatické klinika Eset – koterapeut ve skupinách pro adolescenty a dospělé (2017 – 2019)
 • Psychoterapeutická a psychosomatické klinika Eset  – stáž v denním stacionáři pro dospělé (200 hodin)
 • školská a sociální zařízení pro děti a mládež (DÚ Hodkovičky, nízkoprahový klub Prahy 9, FOD Klokánek Chabařovická, Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.)

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú – koordinátorka mentoringových vztahů, klíčový pracovník
 • Talk and enjoy, z.ú – lektorka AJ a vedoucí prázdninových pobytů pro sociálně znevýhodněné děti a mládež

PROČ EPIMELEIA?

 • Těší mne, že mohu doprovázet lidi na jejich vlastní cestě sebepoznání skrze terapii. Ze své zkušenosti vím, že tato cesta vede nejen k úlevě od potíží a různých těžkostí, ale i k hlubokému osobnímu růstu, radosti a plnému životu. Terapeutické centrum Epimeleia pečuje o celého člověka – o duševní i tělesnou vitalitu. Souzním s těmito hodnotami týmu Epimeleia a jsem ráda jeho součástí!
Více informací

Lenka Sadilová

Praha

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro dospělé
 • párová a rodinná terapie
 • supervize v sociálních a zdravotnických zařízení

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Lenka Sadilová

 • terapie úzkostných, depresivních, vztahových a závislostních potíží dospělých
 • párová a rodinná psychoterapie
 • osobnostní rozvoj, práce s existenciální krizí a traumatem
 • supervize individuální, skupinová i týmová
 • ke své práci využívá prvků psychodynamické a psychoanalytické psychoterapie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Supervizor v pomáhajících profesích – Fakulta humanitních studií UK – studuji
 • Psychoterapeutický výcvik v dynamické skupinové psychoterapii – Pražská vysoká škola psychosociálních studií 
 • Výcvik v rodinné a párové psychoanalytické psychoterapii – Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
 • Akreditovaný externí profesionální kouč MSMT ČR a ICF – č. certifikátu KC-ICF 140119928 a KC-APEK140119910 
 • Obchodní management – Bohemia institut
 • PF ZČU – matematika a společenské vědy

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Armáda spásy v České republice
 • Soukromá praxe do roku 2014
 • Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)
Více informací

Jana Trtílková

Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • krizová intervence
 • skupinová terapie pro děti
 • relaxace a mindfulness

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Jana Trtílková

 • ke své práci využívá prvků logoterapie a existenciální analýzy
 • pracuje s herním pískovištěm Sandplay

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Ph.D. studium – obor Sociální a spirituální determinanty zdraví, CMTF UPOL
 • Mgr. studium, jednooborová psychologie, FF UPOL
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Kompletní krizová intervence (Déčko Liberec)
 • Kurz práce s tělem v krizové intervenci (Moravští lektoři)
 • Základní kurz práce s herním pískovištěm (B-creative)
 • Poradenství pro rodiče (MUNI)
 • Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • psycholožka ve zdravotnictví – Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie
 • Junior Researcher (epilepsie u dětí) – Institut sociálního zdraví (OUSHI)
 • Nevypusť duši – dobrovolník, workshopy pro SŠ a veřejnost
Více informací

Kateřina Hamplová

Olomouc

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Krizová intervence
 • Nácvik relaxačních technik
 • Psychosomatika

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Kateřina Hamplová

 • Studium sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.)
 • Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
 • Celoživotní vzdělávání v oblasti Psychosomatika (2018 – dodnes)
 • Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec) 
 • Grafologie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Studium sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.)
 • Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
 • Celoživotní vzdělávání v oblasti Psychosomatika (2018 – dodnes)
 • Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec) 
 • Grafologie

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého (OUSHI)

Více informací

Josef Novák

Praha

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Postizometrická relaxace
 • Dornova metoda

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Josef Novák

 • Individuální psychoterapeutické daseinanalytické poradenství
 • Doprovázení v těžkých životních situacích
 • Uvolňování svalového pancíře zablokovaného v důsledku dlouhotrvajícího stresu a traumatizujících událostí

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Kurz biodynamikých masáží
 • Akreditovaný kurz sportovní a relaxační masáže
 • Akreditovaný kurz postizometrické relaxace a mobilizační techniky
 • Dornova metoda

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • 30 let OSVČ

PROČ EPIMELEIA?

Duše a tělo jsou spolu neoddělitelně spojeny a je třeba pečovat v jejich vzájemnou harmonii.

Více informací
Nikola Syrovátková

Nikola Syrovátková

Praha

 • individuální psychologické poradenství
 • skupinová terapie pro děti
 • krizová intervence

Kdo jsem a na co specializuji? 

PhDr. Bc. Nikola Syrovátková 
 • specializuji se na poradenství pro děti od pěti let v oblasti výchovných a výukových obtíží, nízkého sebehodnocení, úzkosti, deprese, změnách při složení rodiny či adaptačních obtíží
 • poradenství pro dospělé, kde mohu pocity s tématy prázdnoty, deprese, úzkosti, emočními obtížemi, krizí v partnerském životě, nízkého sebevědomí či rozvojem osobnosti
„Jsem psycholožka, která se ráda věnuje práci s dětmi, dospívajícími i dospělými, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a chtějí se podílet na změně a situaci lépe zvládnout. Při interakci s dětmi využívám různé interaktivní techniky a především hru, která je dle mého nejpřirozenější způsob poznávání světa. 
Svou práci pravidelně superviduji. Pro dospělou klientelu nabízím i online terapie. 
 
Moje vzdělání a praxe 
 • – rigorózní řízení v oboru Psychologie na Univerzitě Karlově 
 • – magisterské studium Psychologie na Univerzitě Karlově 
 • Bc. studium v oborech sociální pedagogika na UJEP a dvouoboru psychologie a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK
 • absolvování sebezkušenostního psychodynamicky orientovaného výcviku zaměřeného a práci s dětskou skupinou
 • osvědčení z oblasti psychodiagnostiky (výkonové testy, specifické poruchy učení)
 • získání osvědčení Psycholog ve zdravotnictví 
 • krizová intervence (Déčko, Liberec)
 • kurz Terapeutická práce s dítětem v rozvodové situaci (Indept) 
 • kurz Reflektování rozhovoru v pomáhající profesi (Gaudia)
 • stáže ve zdravotnických i školských zařízeních (PN Bohnice, Thomayerova nemocnice, Terapeutická komunita Mýto, školní psycholgie na ZŠ i SŠ)
Kde ještě působím? 
 • od roku 2017 pracuji v Pedagogicko – psychologické poradně jako poradenský psycholog 
 • v organizaci „Dělám co můžu“
 • členka Prázdninové školy Lipnice, která se zabývá zážitkovou pedagogikou 
Proč Epimeleia? 
„Protože, hned jak jsem si našla význam slova Epimeleia, tak mi to bylo jasné. 
Starost a péče o duši a tělo je myšlenka, se kterou dlouhodobě ve své praxi souzním. Takže jsem neváhala přidala se ke skupině příjemných a zkušených terapeutů, kteří přemýšlejí podobně.“ 
Více informací