Vstupní konzultace a diagnostické vyšetření │ 850 Kč / 50 min

Individuální psychoterapeutické poradenství pro dospělé │ 850 Kč / 50 min

Individuální psychoterapeutické poradenství pro děti │ 850 Kč / 50 min

Párová terapie │ 1 200 Kč / 80 min 

Rodinná terapie │ 1 200 Kč / 80 min 

Skupinová terapie (za osobu) │ 150 Kč / 50 min

Pohybová terapie │ 900 Kč / 50 min

Individuální hagioterapie │ 850 Kč / 50 min

Skupinová hagioterapie  (za osobu) │ 150 Kč / 50 min

Koučink │ 1 500 Kč / 50 min

Mindfulness │ připravujeme

Sport-terapie │ připravujeme

Kondiční cvičení │ 150 Kč / 50 min

Individuální nácvik relaxačních technik │ 850 Kč / 50 min

Skupinový nácvik relaxačních technik (za osobu) │ 250 Kč / 60 min

Ceník našich služeb v Olomouci aktuálně připravujeme.