I maminky mohou vyhořet

Mateřství s sebou přináší kromě hezkých okamžiků také velmi těžké situace. Setkávání ve skupině se ženami – matkami, které procházejí stejným obdobím, tak může přinést poznání, že se s takovými pocity a situacemi nepotýkáte samy. Sdílení různých témat spjatých (nejen) s mateřstvím v bezpečném a přijímajícím prostředí bývá úlevné samo o sobě. Ve skupině je však i prostor pro hlubší práci na jednotlivých tématech.

Probíraná témata: všechna témata, jež přináší mateřství a život

  • Pocity přetížení
  • Změny ve vztahu s partnerem
  • Nedostatek času sama pro sebe
  • Nemožnost jiné formy seberealizace mimo mateřství
  • Změny, které současné životní období přináší
  • Rozporuplné pocity v souvislosti s mateřstvím či ve vztahu s dítětem
  • Potřeby ve vztahu s partnerem a rodinou
  • Vyrovnání se s názory druhých na výchovu a vymezování se vůči nim
  • Pochybnosti o zastávání role matky
  • Tělesné změny, těžké zážitky spojené s porodem

Skupinová setkávání vede Josef Novák a Mgr. Vanda Martáková.

Kdy: pondělí 15:00-16:30 či středa 18:00-19:30

Kde: Šrobárova 4, Praha 10

Cena: 450Kč za sezení

Přihlášení: ozvěte se nám na e-mail novak@teracentrum.cz

Budeme se na Vás těšit!