Připojte se do skupiny!

Nově otevíráme online skupinu pro dospělé!

Pokud se necítíte dobře a rádi byste pro sebe udělali něco dobrého či našli řešení svých obtíží, přijďte vyzkoušet sílu skupinové psychoterapie.
V terapeutickém centru Epimeleia máme volná místa v terapeutické skupině pro dospělé, která bude probíhat 1x týdně online, pro zájemce 1x měsíčně osobně.
  • Věk účastníku: 18+
  • Počet účastníků: 5-8 (minimální počet pro otevření skupiny je 5 zájemců)
  • Termín: každé pondělí od 18:00 do 19:30 online (+ v případě zájmu 1x měsíčně osobně v prostorách terapeutického centra Epimeleia na Palmovce nebo na Vinohradech)
  • Cena: 450Kč/1,5h (platba probíhá na fakturu vždy na 2-3 měsíce předem, první setkání je zdarma)
Řešené potíže:
Strachy a úzkosti; pocity smutku, viny, prázdnoty; poruchy vnímání, neschopnost prožívat emoce, tělesné dysfunkce; problémy ve vztazích (závislost na druhých, manipulovatelnost, určování hranic, osamělost); sebepoškozování; pocity nedostatečnosti; přílišná sebekontrola, ztráta spontaneity aj.

Pro koho je skupina nevhodná:
Psychotická onemocnění (s výjimkou pacientů ve stavu doléčování); těžké látkové závislosti.

Proč se přidat? 
Skupinová setkávání nabízejí otevřený a bezpečný rozhovor, kde můžete získat podporu, zkušenosti i pohledy druhých – od účastníku a terapeutů. Skupina může také pomoci s lepším porozuměním svých potřeb, pocitů a emocí. Je to bezpečné místo vytvořené pro sdílení a získání schopností v oblasti mezilidských vztahů.

Vedoucí skupiny: Růžena Krtková Rudnická, Josef Novák

Přihlášení: na email epi@teracentrum.cz nebo SMS na tel. 722667878
Těšíme se na Vás!
Růžena a Josef.