Děti s ADHD – Tipy, jak se s nimi učit doma

V době karantény jsou to právě rodiče, kteří zastávají úlohu náhradních učitelů či asistentů pedagoga. Příprava dětí, kteří trpí poruchou pozornosti a hyperaktivitou může být o poznání náročnější. Přinášíme vám pár základních rad a tipů, které vám s domácí přípravou mohou pomoci. Jaké metody a přístupy tedy při práci s dětmi s ADHD použít?

Vyzkoušet můžete následující tipy:

  • školní úkoly je někdy náročné plnit – proto pracujte v krátkých časových úsecích, po kterých následuje nějaká hra nebo jiná odměna
  • učitelé doporučují chválit za malé úspěchy a snahu, pocit úspěchu je důležitý
  • proložte výuku pohybem a protáhnutím
  • funguje vyhýbat se negativní kritice a naopak zařazovat pozitivní návodné věty a slova  
  • rodiče uvádějí, že jim pomáhá, když si projevy ADHD jejich dětí neberou osobně a jsou schopni je rozlišit od „normálních“ projevů nevychovanosti 

Jak poznáte, které projevy jsou spjaty s poruchami soustředění? Určitě doporučujeme se obrátit na odborníky z našich řad (odkaz níže) a nebo minimálně si přečíst odbornou literaturu.
Jako dva příklady přinášíme:

Ch. Carter – Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole (Portál, 2014)

Anotace: Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučily samy si zorganizovat své věci i to, co dělají. Podle autorky na děti s ADHD a ADD platí zábava spojená a individuálním přístupem, pravidly, jednoduchostí a plánováním času. Všechno, co děti učíme, bychom jim podle ní měli nejprve předvést, pak na tom s nimi spolupracovat, poté dohlížet na to, jak to zkoušejí udělat samy, nechat je práci provést samostatně a nakonec zkontrolovat, jak se jim to povedlo. Kniha je plná praktických tipů, které pomohou zvládnout výzvu, již představuje ADHD a ADD.

M. Goetz, P. Uhlíková – ADHD: Porucha pozornosti s hyperaktivitou (Galén, 2011)

Anotace: Tato příručka shrnuje všechny základní moderní poznatky o poruše pozornosti s hyperaktivitou, jinak též hyperkinetické poruše. Najdete zde popis různých oblastí této nemoci, od jejích příčin až po možnosti léčby, a také jsou zde na pravou míru uvedeny některé polopravdy a mýty.
Autoři knihu připravili ve spolupráci s učiteli, psychology a zejména rodiči a pacienty s ADHD. Jejich společným přáním je, aby vám kniha pomohla získat co nejvíce nových, užitečných a pravdivých informací, které budete potřebovat v případě, že by se onemocnění ADHD prokázalo i u vašeho dítěte.

Již brzy budete mít možnost se dozvědět více o ADHD a to z osobních zkušeností pedagogů, rodičů, ale také dětí samotných. Na projektu, který nese název Hovory o vzdělávání, pracuje vědecký tým OUSHI, jehož součástí jsou také někteří  naši terapeuti. 

Mgr. Růžena Krtková Rudnická

Co je ADHD?
ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte.

M. Goetz, P. Uhlíková: ADHD (2011)