Za kým jít, když mě něco trápí?

Trápíte se, ale nevíte, na koho se obrátit? Může být těžké vyznat se v psychologických profesích a vědět, který odborník nabízí jakou službu. Rádi bychom vám pomohli zorientovat se ve vašich možnostech, abyste pro sebe našli tu nejlepší možnou péči.

Psychiatr

Vystudoval medicínu a je tedy lékař. Léčí nemoci mozku, které se projevují závažnými problémy v tom, jak přemýšlíme, cítíme, vnímáme okolní svět a jak se chováme. Příkladem takových onemocnění je třeba schizofrenie nebo deprese. Jeho prací je především určování diagnóz a jako jediný je oprávněn předepisovat léky. Pracuje buď v nemocnici, ambulanci nebo má soukromou praxi. Může uzavírat smlouvy s pojišťovnami a jeho péče je pak pojišťovnou hrazena.

Kdy navštívit psychiatra: např. trpíte poruchami spánku nebo nálad, máte halucinace.

Psycholog

Absolvoval vysokoškolské humanitní vzdělání v oboru psychologie. Psychologii může aplikovat v různých oblastech (školství, personalistika, zdravotnictví, poradenství…).  Pokud chcete jít za psychologem, protože vás něco trápí, jedná se většinou o poradenského nebo klinického psychologa.

Poradenský psycholog

Své psychologické vzdělání využívá k tomu, aby klientovi pomohl překonat náročnou životní situaci, na kterou klient sám nestačí. Kromě psychické podpory, předává relevantní informace a pomáhá klientovi využívat vlastní zdroje a schopnosti, k co nejlepšímu zvládnutí situace. Poradenství má většinou kratší trvání.

Kdy navštívit poradce: např. zemřel vám blízký člověk a všechno se na vás sype, máte neshody s partnerem, nevíte si rady s výchovou dítěte, procházíte si životní krizí.

Klinický psycholog

Vystudovaný psycholog, který absolvoval atestaci z klinické psychologie v rámci zdravotnického zařízení Stejně jako psychiatr pracuje v nemocnici, ambulanci nebo má soukromou praxi. Věnuje se podobným problémům jako psychiatr. Na rozdíl od něj však nemůže předepisovat léky. Nejčastěji tak pracuje s různými formami terapie – individuální, pracovní či skupinové. Může uzavírat smlouvy s pojišťovnami a jeho péče je v takovém případě pojišťovnou hrazena.

Kdy navštívit klinického psychologa: ve stejných případech jako byste navštívili psychiatra

Psychoterapeut

Jako psychoterapeut se označuje ten, kdo absolvoval v průměru pětiletý psychoterapeutický výcvik. Do něj mohou vstoupit osoby s vysokoškolským vzděláním v pomáhajících profesích (kromě psychologů a lékařů tedy i sociální pracovníci, kaplani a další). Psychoterapie je vhodná, pokud se dlouhodobě či opakovaně potýkáte s něčím, co negativně ovlivňuje váš život. Máte možnost prozkoumat vlastní vzorce chování a myšlení, porozumět jim a případně si osvojit nové způsoby jednání. Psychoterapie bývá zpravidla delší než poradenství.

Kdy navštívit psychoterapeuta: např. náročné události z minulosti zasahují do vašeho současného života, selhávají vám veškeré partnerské vztahy, přestali jste mít pod kontrolou užívání návykových látek.

Kouč

Kdokoliv, kdo projde výcvikem pro kouče. Kouč je expertem na kladení otázek, pomáhá klientovi určit si priority a porozumět sám sobě. Díky dobře položeným otázkám si klient ujasňuje, co v životě chce. To mu pak umožňuje kvalitně se rozhodnout a přijmout za svá rozhodnutí zodpovědnost.

Kdy navštívit kouče: např. chcete posílit sebevědomí, jste na životním rozcestí a nevíte, jak se rozhodnout, jste nespokojení v práci.

Ať už se nacházíte v jakékoli situaci, s kterou si nevíte rady nebo se necítíte dobře, důležité je vyhledat pomoc nějakého odborníka, klidně vašeho praktického lékaře. Každý z výše uvedených profesí by měl umět vaši situaci posoudit a případně vás odkázat na vhodnějšího specialistu. Je také běžné, že jedna osoba má více specializací, a tak se můžete setkat např. s poradenským psychologem, který má psychoterapeutický výcvik. 

Často je vhodné navštěvovat i dva odborníky zároveň, např. psychiatra a psychoterapeuta. Proto se neváhejte obrátit na naše psychoterapeutické centrum. Při vstupním sezením společně s psychologem zmapujete situaci. Podle povahy vašich potíží budete spárováni s nejvhodnějším odborníkem, případně vás odkážeme na jiné specializované pracoviště. 

Mgr. Bára Vavřichová

www.self-care.cz