Jak probíhá skupinová terapie?

Vedle klasické individuální psychoterapie, při které se potkává pouze jeden klient s jedním psychoterapeutem, máte možnost se v našem centru účastnit i skupinové psychoterapie. Jak takové skupinové sezení probíhá, co od něj můžete očekávat a jaké jsou jeho benefity? Dočtete se v našem článku.

skupinová terapie

Jak funguje?

Skupinu tvoří většinou 6-10 účastníků a 2 terapeuti. Terapeuti spolu s účastníky aktivně vytváří bezpečné a upřímné prostředí pro otevírání různých životních témat a oblastí. Účastníci jsou často vyzýváni, aby reflektovali svoje pocity, myšlenky, potřeby a chování v daném okamžiku. Pozornost je tedy soustředěna především na „tady a teď“. Při skupinové psychoterapii se sice nevěnuje jednotlivci veškerá pozornost jako je tomu při individuální formě, na druhou stranu tato forma psychoterapie může přinést mnoho benefitů, které se při individuálním setkání nedají nahradit.

Proč funguje?

Skupinová psychoterapie nabízí především možnost získání zpětné vazby na své chování od dalších účastníků a zároveň svobodné prostředí pro vyjádření vlastních pocitů a postojů. Díky skupině se účastník také může učit novým způsobům sociální interakce a uvědomit si, jak na sebe lidé vzájemně působí. Důležitou součástí skupinové psychoterapie je rovněž pocit sounáležitosti se skupinou a společné sdílení. Účastníci tak prožívají vzájemnou podporu a pocit, že „jsou na jedné lodi“.

Jelikož se skupina schází zpravidla dlouhodobě (několik měsíců, či roků), dochází i k určitému vývoji skupiny. Tento vývoj je ovlivněn růstem jednotlivých členů skupiny i jejich vzájemnou interakcí a postupným poznáváním ostatních členů. Vedle blízkosti a sounáležitosti se ve skupině mohou objevit i konflikty. Ty jsou nahlíženy jako žádoucí a podporující proces učení. Během konfliktů si totiž účastníci mohou uvědomit své zažité vzorce chování a učit se chování novému. Takové zkušenosti jsou pak za pomoci skupiny zpevněny a přeneseny do vlastních životů účastníků.

Mgr. Anna-Marie Pospíšilová

Zdroje: 1 / 2 / 3 / 4