Novinka: Otevíráme terapeutickou skupinu pro adolescenty

Od října 2022 otevíráme skupinu pro adolescenty ve věku 14–20 let. Nyní je ten správný čas se zapojit!

Proč se přidat: 

Skupina nabízí rozhovor, který je založen na otevřenosti a sdílení. Pohled druhých a podpora může ukázat jiné možnosti a přinést odvahu kroky přenést do každodenního života. Skupina může pomoci s lepším porozuměním svých pocitů a potřeb.

Řešené potíže: 

Problémy s vrstevníky, obtíže spojené s covidovým obdobím a izolací, úzkosti, strachy, fobie, proměnlivost nálad, vztahové problémy, problémy v komunikaci s rodiči nebo vrstevníky, problémy se studiem, sebedestruktivní způsoby chování, náročné životní milníky a situace, práce se stresem aj.

Organizační podrobnosti:

Skupina je složena za 4–6 členů a dvou terapeutů (R. Krtková, M. Pešoutová).
Setkává se pravidelně úterky 19:00–20:30 v terapeutickém centru Epimeleia na adrese Turnovská 6, Praha 8.

Cena:

400 Kč/setkání (hradí se vždy na tři měsíce dopředu)

Přihlášení

Ozvěte se nám na e-mail: krtkova@teracentrum.cz
Se zájemci probíhá krátký vstupní pohovor, u nezletilých doporučujeme doprovod zákonného zástupce.