Otevíráme další terapeutickou skupinu pro adolescenty

Od března 2023 otevíráme novou skupinu pro adolescenty ve věku 13–18 let.

Proč se přidat: 

Skupinová setkávání nabízejí otevřený a bezpečný rozhovor, kde můžete získat podporu, zkušenosti i pohledy druhých – svých vrstevníků a terapeutů. Skupina může také pomoci s lepším porozuměním svých potřeb, pocitů a emocí. Je to bezpečné místo vytvořené pro sdílení a získání schopností v oblasti mezilidských vztahů.

Probíraná témata, zaměření skupiny:

Úzkosti, obavy, deprese, problémy s vrstevníky či společností, náladovost, vztahové problémy, obtíže v komunikaci s rodinou či vrstevníky, škola a studium, sebedestruktivní chování a myšlenky, náročné životní situace a rozhodnutí, práce se stresem, hledání identity a další.

Informace o skupině:

  • Skupina je složena ze 5–7 členů a dvou terapeutek (M. Pešoutová, B. Mocová).
  • Setkává se pravidelně každý čtvrtek 16:30–18:00 v terapeutickém centru Epimeleia na adrese Turnovská 6, Praha 8.
  • Začínáme ve čtvrtek 16. 3. 2023 a končit budeme společně se školním rokem.

Cena:

400 Kč / setkání
Skupina se hradí vždy na dva měsíce dopředu (na dvě splátky).

Přihlášení

Ozvěte se nám na e-mail: epi@teracentrum.cz
Se zájemci probíhá krátký vstupní pohovor, u nezletilých doporučujeme doprovod zákonného zástupce.

Těšíme se na vás!