Terapie proplácené VZP

Příspěvek až 5 000 Kč je v rámci pilotního projektu VZP určen na podporu psychosociální intervence (terapie) u vybraného terapeuta pojištěncům, kteří nově absolvují sezení v max. počtu 10 hodin.

Příspěvek není určen pro pojištěnce, kteří v posledních šesti měsících nebo aktuálně čerpají služby psychoterapie v rámci nebo nad rámec veřejného zdravotního pojištění nebo služby psychosociální podpory stejného charakteru. 

Jak se zapojit do pilotního projektu?

Klient by měl absolvovat u terapeuta sezení minimálně 1x týdně. Součástí vstupní konzultace při prvním sezení je zároveň vstupní dotazník, na jehož základě a dle svého odborného úsudku terapeut rozhodne o pokračování psychosociální intervence (terapie) Počet hodin psychosociální podpory určuje terapeut na základě odborného posouzení. V rámci pilotního projektu přispívá VZP klientovi na max. 10 sezení, vždy částkou 500 Kč za 1h.

Na adrese opatrujse@vzp.cz požádejte o poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku na max. 10 sezení/hodin do 31. 11. 2021.

V e-mailu je nutné uvést:

  • jméno, příjmení a číslo pojištěnce, který bude intervenci u vybraného terapeuta čerpat,
  • jakým způsobem požadujete poukaz zaslat (e-mailová adresa, kam bude poukaz zaslán nebo na kterém pracovišti VZP bude poukaz osobně vyzvednut).

Následně nás kontaktujte na +420 722 66 78 78 nebo epi@teracentrum.cz  nebo vyplňte kontaktní formulář (srolujte na spodní část úvodní stránky nebo kontaktů).

Až nás budete kontaktovat, sdělte nám, že jste klient VZP a budete čerpat terapie na tuto pojišťovnu.

Jak získat příspěvek na terapie?

Žádost o příspěvek je nutné podat do 31. 11. 2021. Žádost lze podat opakovaně po jednotlivých sezeních (či více najednou), nebo souhrnně po uzavření terapie.

Společně s žádostí je nutné předložit:

  • doklad o zaplacení terapie (s datem vystavení do 31. 11. 2021)
  • Poukaz VZP
  • Poukaz „Přehled návštěv“ (vystavuje terapeut)
  • Dotazník vstupní/výstupní
  • Dotazník „Průzkum spokojenosti“ (je předkládán po ukončení terapie)

O příspěvek si můžete požádat poštou (doklady zašlete spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence na adresu VZP ČR – OPSK, Orlická 2020/2, 130 00 Praha 3-Vinohrady nebo prostřednictvím datové schránky.