Montessori program pro předškoláky

Pokud máte doma předškoláka (5 -7 let), který potřebuje posílit dovednosti potřebné pro hladký nástup do základní školy nebo hledáte aktivity a činnosti, které jej budou smysluplně rozvíjet – nabízíme Vám program Šance, který byl vytvořen jako speciální program pro děti před nástupem do školy, a který využívá metody z Montessori pedagogiky.

Program Šance vytváří bezpečné a stimulující prostředí, ve kterém rozvíjí následující kompetence:

 • samostatnost
 • sebevědomí
 • zvídavost
 • sebeovládání
 • schopnost jednat s určitým cílem
 • schopnost spolupráce.

Práce s pomůckami a materiály podporuje rozvoj dovedností pro zvládání a rozvoj:

 • čtení, psaní, počítání
 • verbální dovednosti a osvojení nové slovní zásoby
 • vnímání časové postupnosti a dějového sledu
 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • hmatové vnímání a rozvoj jemné motoriky
 • spolupráce ruka a oko, vedení ruky pro psaní
 • orientace v prostoru, pohybová koordinace
 • základní matematické představy

Program vedou kvalifikované a zkušené lektorky vyškolené v mezinárodním programu Montessori pedagogiky.

PRAKTICKÉ INFORMACE:
Start: říjen 2020, pondělí/středa v 17-18h
Počet lekcí:
20 lekcí, (případně individuálně)
Počet účastníků:
2-5 (případně individuálně)
Cena:
4 000 Kč (individuálně 500 Kč/lekce)
Lektorka:
Mária Heveriová
Registrujte se, prosím, přímo přes náš registrační formulář nebo e-mail epi@teracentrum.cz. Děkujeme.

Aktivity a lekce pro děti bude možné zdarma vyzkoušet v termínech 4. 9., 14. 9., a 17. 9. Prosíme, registrujte se předem na epi@teracentrum.cz. Děkujeme a těšíme se na Vás!

Mezi další aktivity pro děti, které otvíráme od začátku školního roku 2020/2021, patří Hry pro neposedy. Více informací zde.