O nás

Kdo jsme? 
Jsme tým psychoterapeutických poradců, koučů a vědeckých pracovníků v psychosociální oblasti. Využíváme při práci s klienty širokou paletu poradenských, terapeutických, koučovacích, ale i pohybových technik.
 
Naši zkušení terapeuti poskytují individuální, párové, rodinné i skupinové terapie. Pracují zejména se vztahovými obtížemi, úzkostí, krizí či traumatem, ale i v oblasti závislostí. Naším specifikem je i pohybová terapie. V našem portfoliu služeb naleznete koučink, kariérní poradenství, ale i tréninky soft skills nebo lekce mindfulness. Dále si s námi můžete zacvičit. Péče o duši je totiž i péče o tělo.
 
V našem centrum nezapomínáme ani na děti. Působí zde psycholožky a pedagožky, které se věnují rozvoji dětí se speciálními požadavky, předškolní přípravě s Montessori, artefiletice, metodě FIE, léčebné pedagogice a terapii hrou. Spolupracujeme také s dětskými domovy.
S jakými tématy se na nás můžete obrátit?

Psychické obtíže, úzkosti, životní krize, vyrovnání s traumaty, zvládání závislostí, vztahové problémy, partnerské a rodinné nesnáze, hledání smyslu života, zvládání pracovního přetížení, práce se stresem, time-management, work-life balance, sebe-rozvojové cíle, dosahování cílů (ve sportu, v oboru, v hobby,…).

Proč vlastně „Epimeleia“?    

„Epimeleia“ je slovo řeckého původu a jeho význam je péče o duši a tělo. Hlavní myšlenkou při zakládání našeho centra byla právě neodlučitelná vazba psychických a fyzických aspektů, které je nejlepší řešit ve vzájemném spojení. Proto nabízíme jak služby zaměřené na duši (poradenství, koučink, mindfulness), tak i tělo (cvičení, relaxace).

Naši terapeuti

Přehled našich terapeutů působících v Praze:

 • Mgr. Ing. Zdeněk Meier (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink) 
 • Mgr. Barbora Kohoutová (individuální i skupinová psychoterapie dětí a dospělých, terapie hrou)
 • Mgr. Bc. Arnošt Krtek (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, duchovní doprovázení, hagioterapie, pohybová a sport terapie)
 • Mgr. MSc. Markéta Hlaváčová (koučink, psychologické poradenství, terapie s prvky biosyntézy)
 • Mgr. Mária Heveriová (léčebná pedagogika, individuální a skupinová terapie dětí do 6 let, terapie hrou, Montessori terapie)
 • Mgr. Růžena Krtková Rudnická (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink, pohybová terapie, sport-terapie, relaxace, cvičení)
 • Mgr. Markéta Pešoutová (individuální i skupinové psychologické poradenství, tréninky soft skills, mindfulness a relaxace, EN)
 • Mgr. Anna-Marie Pospíšilová (individuální psychologické poradenství, mindfulness a relaxace, krizová intervence)
 • Mgr. Barbora Vavřichová (individuální psychologické poradenství, tréninky soft skills, mindfulness a relaxace)
 • Josef Novák (Individuální psychologické poradenství, Postizometrická relaxace, Dornova metoda)
 • Bc. Kristýna Hurychová (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro adolescenty a dospělé, nácvik relaxačních technik)
 • PhDr. Bc. Nikola Syrovátková (individuální psychologické poradenství, krizová intervence, skupinová terapie pro děti)
 • Reb Xiberras (EN – Individual psychotherapeutic counseling, Group therapy for children and adults, Coaching, Soft skills Training)

Pro objednání, prosíme, využijte e-mailovou adresu epi@teracentrum.cz, telefonní čísla nebo kontaktní formulář v záložce Kontakty. Na všechny zprávy reagujeme do 24 hodin.

Děkujeme.

Přehled našich terapeutů působících v Olomouci: 

 • Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D. (profesor klinické psychologie, psychoterapeut, teolog)
 • Mgr. Ing. Zdeněk Meier (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink) 
 • Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D. (individuální psychoterapeutické poradenství, duchovní doprovázení)
 • Mgr. Bc. Arnošt Krtek (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, duchovní doprovázení, hagioterapie, pohybová a sport terapie)
 • Mgr. Mária Heveriová (léčebná pedagogika, individuální a skupinová terapie dětí do 6 let, terapie hrou, Montessori terapie)
 • Mgr. Bc. Jitka Mikošková (terapie hrou, metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina (FIE), artefiletika, Montessori předškolní příprava)
 • Mgr. Kateřina Hamplová (individuální psychoterapeutické poradenství, krizová intervence, psychosomatika, nácvik relaxačních technik)
 • Mgr. Jana Trtílková (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti, relaxace a mindfulness)
 • Mgr. Růžena Krtková Rudnická (individuální psychoterapeutické poradenství, skupinová terapie pro děti i dospělé, koučink, pohybová terapie, sport-terapie, relaxace, cvičení)
 • Mgr. Markéta Pešoutová (individuální i skupinové psychologické poradenství, tréninky soft skills, mindfulness a relaxace, EN)

Pro objednání, prosíme, využijte e-mailovou adresu epi@teracentrum.cz, telefonní čísla nebo kontaktní formulář v záložce Kontakty. Na všechny zprávy reagujeme do 24 hodin.

Děkujeme.

Profily terapeutů

prof. Peter Tavel

Olomouc

 • profesor klinické psychologie
 • psychoterapeut
 • teolog

KDO JSEM?

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D.

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Profesor klinické psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty
 • Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik
 • Výcvik v paliativní péči

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Vedoucí institutu sociálního zdraví (OUSHI)
 • Senior researcher v centru excelentnosti Košice, Institut Society and Health 
 • Vedoucí psychoterapeutických výcviků pro studenty psychologie a sociální práce
 • Supervizor
Více informací

Zdeněk Meier

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti i dospělé
 • koučink

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Ing. Zdeněk Meier

 • ke své práci využívá prvků:
  • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
  • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • logoterapie a logodiagnostika
 • koučink

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. Studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Kompletní psychodynamický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví (OUSHI):  Výzkum vlivu spirituality na zdraví (Junior Researcher)
 • Člen České asociace pro psychoterapii
 • Člen České daseinsanalytické společnosti
Více informací

Klára Maliňáková

Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • duchovní doprovázení

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D.

 • Poradenství pro dospělé
 • Logoterapie a existenciální analýza
 • Psychosomatika
 • Duchovní doprovázení včetně organizace a lektorování kurzů

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Výzkumný pracovník Institutu sociálního zdraví (Univerzita Palackého v Olomouci, UP) – zaměření na spiritualitu, zdraví, psychosomatiku a vysokou citlivost
 • Doktorské studium:  Sociální a spirituální determinanty zdraví (UP + University of Groningen)
 • Magisterské studium: Molekulární biologie a genetika, Masarykova univerzita v Brně
 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (supervizní část)
 • Vedení kurzů duchovního doprovázení (program celoživotního vzdělávání na UP)
 • Celoživotní vzdělávání: Psychosomatika (2 roky)
Více informací

Barbora Kohoutová

Praha

 • individuální i skupinová psychoterapie dětí a dospělých
 • terapie hrou

   

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Barbora Kohoutová

 • psychoterapeutka
 • klinická psycholožka

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Mgr. studium – FF UK jednooborová psychologie se zaměřením – klinická psychologie
 • Funkční specializace v psychoterapii
 • Atestace z klinické psychologie
 • PCA herní terapie
 • Gestalt terapie s dětmi a adolescenty 
  Roční kurz Body-psychoterapie pro terapeuty, vedoucí lektor kurzu Eli Weidenfeld
 • Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii
 • Časová osa
 • Výcvik v psychoterapii PCA, PCA institut Praha
 • Diagnostika
 • Základní kurz v Rorschachově metodě – certifikovaný kurz
 • Kurz v Rorschachově metodě u dětí – certifikovaný kurz
 • Certifikovaný kurz Minnesota Multiphasic Personality Inventory, IPVZ
 • Praxe: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Dětské centrum Paprsek – pro děti s kombinovanými vadami
  či v Domově Duha – integrace osob s mentálním postižením

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Psychoterapeutka, klinická psycholožka – Klinika ESET
Více informací

Arnošt Krtek

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti i dospělé
 • duchovní doprovázení, hagioterapie
 • pohybová a sport terapie

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. et Bc. Arnošt Krtek

 • Terapie úzkostné, vztahové a závislostní poruchy dospělých a dětí
 • psychosomatika
 • hagioterapie závislostních poruch
 • ke své práci využívá prvků daseinsanalytické a psychodynamické psychoterapie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Bc.)
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Univerzitě Praha (Mgr.)
 • Kompletní daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Psychoterapeutický výcvik SUR
 • Výcvik v hagioterapii
 • Výcvik v psychosomatice

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví, výzkum ADHD a psychologie spirituality 
 • ADICARE – Centrum psychologické a psychiatrické péče
 • klinika ESET, Rozum a cit, vedoucí terapeutického sebezkušenostního výcviku pro studenty psychologie a sociální práce na Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)
Více informací

Markéta Hlaváčová

Praha

 • koučink
 • psychologické poradenství
 • terapie s prvky biosyntézy

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. MSc. Markéta Hlaváčová

„Jsem psycholožka s dvacetiletými zkušenostmi z businessu. Pracovala jsem na vedoucích pozicích v HR a v posledních letech se postupně vracím k mému původnímu oboru, psychologii. Jsem certifikovaný kouč a od roku 2020 jsem ve druhé části psychoterapeutického výcviku biosyntézy. Jako kouč mám zkušenosti s individuálními klienty, zejména manažery nebo lidmi, kteří hledají svojí pracovní cestu, čelí lidsky složitým situacím v práci nebo se obávají vyhoření. V terapii nabízím biosyntetický přístup, který pracuje s provázaností psychických a tělesných procesů. V centru terapie stojí respekt k individuálním odlišnostem klienta a jeho jedinečným vnitřním zdrojům.“

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • 1992 – 1998 FF UK, jednooborová psychologie

 • 2000 – 2003 MSc in Strategic Human Resources Management, Sheffield Hallam University, UK

 • 2012 certifikát v koučinku, Qued Group

 • 2017 – 2021 psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, Institut Biosyntézy

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

„Působím také v Klánovicích a na Sociální klinice.“

PROČ EPIMELEIA?

„Skvělí kolegové.“

Více informací

Mária Heveriová

Praha, Olomouc

 • léčebná pedagogika
 • individuální a skupinová terapie dětí do 6 let
 • terapie hrou 
 • Montessori terapie

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Mária Heveriová

 • Dětský psychoterapeut a léčebný pedagog 
 • práce s dětmi
 • psychodiagnostika vývojových poruch
 • psychoterapie a léčebná pedagogika znevýhodněných dětí
 • výchovné poradenství, práce s rodinou
 • terapie hrou

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Lékařská fakulta Zdravotnické univerzity Bratislava, postgraduální studium léčebné pedagogiky
 • Pedagogická fakulta UK Bratislava, studium léčebné pedagogiky
 • Individuální terapie hrou a psychoanalytické porozumění hry dítěte
 • Potenciál hry v léčbě emočních poruch dětí
 • Využití projektivní hry v psychodiagnostice separačně-individuačního vývoje dětí
 • Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi
 • Hypnóza – postupy navozování a možnosti léčby
 • Přehled psychosomatických syndromu a principy diagnostického rozhovoru
 • Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení I
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení II
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení III
 • Montessori 3-6, Montessori liečebná pedagogika
 • FIE Basic1 a 2; Standart, FIE 2

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Ambulancia liečebnej pedagogiky Košice, SK
 • Montessori ČR

PROČ EPIMELEIA?

„Komplexnosť služieb v jednom tíme. Tímová práca, podpora, supervízie. Komplexná starostlivosť o klienta. Keď trpí rodič – zrkadlí to dieta, partner… skrátka vzájomnosť všetkými smermi.“

Více informací

Jitka Mikošková

Olomouc

 • Terapie hrou
 • Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina (FIE)
 • Artefiletika
 • Montessori předškolní příprava

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Bc. Jitka Mikošková

 • Nedirektivní terapie hrou
 • Sociální a emocionální učení ve výtvarné výchově
 • Montessori pedagogika
 • FIE

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Doktorské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci (Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy)
 • Pedagogická práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • Frekventantka výcviku v PCA psychoterapii a poradenství (PCA – Institut Praha)
 • Výcvik v nedirektivní terapii hrou – Person – centered play-therapy training
 • Mezinárodní kurz Montessori pedagogiky a Montessori léčebné pedagogiky
 • Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina
 • Systematický kurz v artefiletice a arteterapii

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Univerzita Palackého v Olomouci (Pedagogická fakulta
Více informací

Růžena Krtková Rudnická

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti i dospělé
 • koučink
 • pohybová terapie, sport-terapie
 • mentální příprava sportovců
 • nácvik relaxačních technik

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Růžena Krtková Rudnická

 • Terapie úzkostné, vztahové a závislostní poruchy dospělých a dětí
 • edukace a terapie dětí a dospělých s ADHD
 • koučink životního stylu
 • práce s tělem v terapii
 • ke své práci využívá prvků daseinanalytické terapie a kognitivně behaviorální terapie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Univerzitě Praha 
 • Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Studium Fakulty tělesné kultury a sportu- Trenérství I. třídy, Karlova univerzita
 • Profesionální kouč s licencí ICF

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého, Olomouc: Výzkum ADHD (poruchy pozornosti  a hyperaktivity), Junior researcher
 • ADICARE – Centrum psychologické a psychiatrické péče
 • Dětský domov Klánovice
 • Top Tennis Academy

PROČ EPIMELEIA?

„Epimeleia symbolizuje nejen péči o duši, ale i o tělo. Jedeme celostně, tedy bio-psycho-sociálně-spirituální model.“

Více informací

Anna-Marie Pospíšilová

Praha

 • individuální psychologické poradenství
 • mindfulness a relaxace
 • krizová intervence

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Anna-Marie Pospíšilová

 
 • Psycholožka s nadšením pro témata seberozvoje a sebepéče.
 • Krizová interventka, lektorka a improvizátorka, pro kterou je v práci nejdůležitější autenticita a všímavost.

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • 2019 – Mgr. studium, jednooborová psychologie (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2016 – kurz Kompletní krizové intervence (Déčko Liberec)
 • 2019 – osmitýdenní kurz Mindfulness (psychoterapeutické centrum Lávka)
 • 2019 – krátká, zato intenzivní zkušenost jako školní psycholožka na základní škole

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

Mezi roky 2017-2020 jsem působila jako lektorka workshopů o duševním zdraví v organizaci Nevypusť duši. Vedle workshopů pro studenty SŠ lektoruji i workshopy pro učitele, studenty VŠ a veřejnost. Od roku 2018 pracuji jako krizová konzultantka na Lince bezpečí, kde pomáhám dětem a dospívajícím v krizi. 

PROČ EPIMELEIA?

Chuť pracovat v týmu podobně naladěných lidí, se kterými se můžu vzájemně inspirovat a sbírat nové zkušenosti.  

Více informací

Barbora Vavřichová

Praha

 • individuální psychologické poradenství
 • tréninky soft skills
 • mindfulness a relaxace

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Barbora Vavřichová

 • Psycholožka zaměřující se na téma sebepéče, relaxační a sebepoznávací techniky.

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Mgr. studium: Jednooborová psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Lektorský výcvik Train the trainers, EFPSA
 • Kurz primárně preventivní minimum, I. úroveň
 • Lektorský výcvik Train the Trainers (EFPSA)
   
 • Kurz test ruky (ČASP)
 • Kurz dětské kresby (ČASP)

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Baobab, z.s.
 • ČVUT UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) – participativní plánování
 • Green Dock – využití behaviorálních věd k podpoře udržitelnějšího životního stylu
 • osobní blog www.self-care.cz   

PROČ EPIMELEIA?

„Přesvědčení, že nejdříve bychom měli pečovat o vlastní duši a tělo, abychom mohli čelit výzvám a radostem, které život přináší.“

Více informací

Markéta Pešoutová

Praha, Olomouc

 • individuální i skupinové psychologické poradenství
 • tréninky soft skills
 • mindfulness a relaxace

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Markéta Pešoutová

 • Práce s psychodiagnostikou
 • Poradenství v oblasti HR
 • Tréninky soft skills
 • Mindfulness

„Ráda pracuji jak se skupinami, tak individuálně. Témata, kterým se věnuji jsou zejména z oblasti úzkostí, závislostí, vztahů či truchlení. Mou velkou láskou je meditace a mindfulness, kterým se věnuji již několik let na praktické i výzkumné úrovni. Zkušenosti mám také s profesní diagnostikou a kariérním poradenstvím. V neposlední řadě již od studií vedu tréninky měkkých dovedností. Věnuji se tématům jak asertivně komunikovat, umět vyjádřit své potřeby, zvládat své emoce a pracovat se stresem.“

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Ph.D. studium: Sociální a spirituální determinanty zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Magisterské studium Psychologie na Univerzitě Palackého
 • Studium Politologie na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • Hoganova psychodiagnostika (Assessment Systems)
 • Kurz krizové intervence (Déčko Liberec)
 • Kurz projektového managementu (ACSA)
 • PODNIKNI TO! (Palackého Univerzita)
 • Kurz dětské kresby (ČASP)
 • Gamification (TRAM)
 • Design Thinking & Project Management (EFPSA Academy)
 • Motivační rozhovory (ČASP)
 • Základy coachingu (Projekt TERA)

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • OUSHI: Vědecký pracovník metody DIPEx a vedoucí výzkumného týmu ADHD (Projekt INSPIRO – Hovory o vzdělávání); Pomocný vědecký pracovník metody DIPEx – Karcinom prsu (Hovory o zdraví)
 • Konzultant Assessment Systems International
 • Trenér soft skills – autorský projekt Tréninky pro všechny
 • V oblasti HR poradenství, jako výzkumnici v terénu nebo jako lektora různých tréninků a rozvojových programů. 

PROČ EPIMELEIA?

„Skvělý a příjemný kolektiv a skutečný zájem o klienta. Je pro mě důležitá autenticita a upřímnost, kterou mezi sebou s kolegy pěstujeme. Věřím, že dobré zázemí přenáší klid a ukotvení i na naše klienty.“

Více informací

Jana Trtílková

Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti
 • relaxace a mindfulness

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Jana Trtílková

 • ke své práci využívá prvků logoterapie a existenciální analýzy
 • pracuje s herním pískovištěm Sandplay

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Ph.D. studium – obor Sociální a spirituální determinanty zdraví, CMTF UPOL
 • Mgr. studium, jednooborová psychologie, FF UPOL
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Kompletní krizová intervence (Déčko Liberec)
 • Kurz práce s tělem v krizové intervenci (Moravští lektoři)
 • Základní kurz práce s herním pískovištěm (B-creative)
 • Poradenství pro rodiče (MUNI)
 • Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Junior Researcher (epilepsie u dětí) – Institut sociálního zdraví (OUSHI)
 • Školní psycholožka – ZŠ Struhlovsko, Hranice
 • Dětský domov Uherský Ostroh
 • Nevypusť duši – dobrovolník, workshopy pro SŠ a veřejnost

 

 

Více informací

Kateřina Hamplová

Olomouc

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Krizová intervence
 • Nácvik relaxačních technik
 • Psychosomatika

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Kateřina Hamplová

 • Studium sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.)
 • Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
 • Celoživotní vzdělávání v oblasti Psychosomatika (2018 – dodnes)
 • Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec) 
 • Grafologie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Studium sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.)
 • Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
 • Celoživotní vzdělávání v oblasti Psychosomatika (2018 – dodnes)
 • Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec) 
 • Grafologie

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého (OUSHI)

Více informací

Josef Novák

Praha

 • Individuální psychoterapeutické poradenství
 • Postizometrická relaxace
 • Dornova metoda

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Josef Novák

 • Individuální psychoterapeutické daseinanalytické poradenství
 • Doprovázení v těžkých životních situacích
 • Uvolňování svalového pancíře zablokovaného v důsledku dlouhotrvajícího stresu a traumatizujících událostí

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Kurz biodynamikých masáží
 • Akreditovaný kurz sportovní a relaxační masáže
 • Akreditovaný kurz postizometrické relaxace a mobilizační techniky
 • Dornova metoda

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • 30 let OSVČ

PROČ EPIMELEIA?

Duše a tělo jsou spolu neoddělitelně spojeny a je třeba pečovat v jejich vzájemnou harmonii.

Více informací

Kristýna Hurychová

Praha

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro adolescenty a dospělé
 • nácvik relaxačních technik

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Bc. Kristýna Hurychová

 • dlouhodobá zkušenost práce v neziskovém sektoru v oblasti sociální práce a poradenství
 • středně až dlouhodobá individuální psychodynamická psychoterapie
 • skupinová psychoterapie pro adolescenty a dospělé

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • probíhající studium Psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • ukončené studium Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc.)
 • psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru, 548 hodin, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. Evangelisty Purkyně
 • probíhající výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii
 • roční kurz Kreativní terapeutický tanec, Moveart Brno
 • Psychoterapeutická a psychosomatické klinika Eset – koterapeut ve skupinách pro adolescenty a dospělé (2017 – 2019)
 • Psychoterapeutická a psychosomatické klinika Eset  – stáž v denním stacionáři pro dospělé (200 hodin)
 • školská a sociální zařízení pro děti a mládež (DÚ Hodkovičky, nízkoprahový klub Prahy 9, FOD Klokánek Chabařovická, Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.)

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú – koordinátorka mentoringových vztahů, klíčový pracovník
 • Talk and enjoy, z.ú – lektorka AJ a vedoucí prázdninových pobytů pro sociálně znevýhodněné děti a mládež

PROČ EPIMELEIA?

 • Těší mne, že mohu doprovázet lidi na jejich vlastní cestě sebepoznání skrze terapii. Ze své zkušenosti vím, že tato cesta vede nejen k úlevě od potíží a různých těžkostí, ale i k hlubokému osobnímu růstu, radosti a plnému životu. Terapeutické centrum Epimeleia pečuje o celého člověka – o duševní i tělesnou vitalitu. Souzním s těmito hodnotami týmu Epimeleia a jsem ráda jeho součástí!
Více informací

Reb Xiberras

Prague, online

 • Individual psychotherapeutic counseling
 • Group therapy for children and adults
 • Coaching
 • Soft skills Training

WHO AM I AND WHAT DO I SPECIALIZE IN?

Reb Xiberras

 • Therapeutic work
 • LGBT issues 
 • Soft skills training
 • Activism

I like to work both with groups and individually. I have always had a keen interest in human behavior, enjoyed learning about different therapeutic approaches and ultimately build a strong relationship with my clients. I have worked with clients from various backgrounds and with several concerns, including prison, drugs, anxiety, depression, loneliness and identity confusion. One of my interest is also adult attachment styles, human sexuality and expression of intimacy. I believe that creating a safe and secure space is key to discuss such intimate topics.

MY EDUCATION AND PRACTICE?

 • Masters in Counselling Therapy (UoM)
 • Bachelor of Psychology (UoM)
 • Advances  in  Evidence-Based  Psychotherapy  for  Working  with  Gender  and  Sexual  Minorities (EBM)
 • Fear  of  Commitment  (WILLINGNESS)
 • Understanding  Shame  issues  (WILLINGNESS)
 •  Love,  Marriage  and  Infidelity  (WILLINGNESS)
 •  Miscarriage  and  its  implications  (WILLINGNESS)
 • Attachment,  Childminding  and  Emotional  Responses  (WILLINGNESS)
 • Working  with  adults  with  pedophilic  tendencies (WILLINGNESS)
 • Working with Suicidal Clients (UoM)

WHERE DO I ALSO WORK?

 • FSWS Executive Trainer
 • MCAST Therapist
 • RISE Foundation Therapist
 • Soft skills coach 
 • LGBTI+ Gozo
 • Civil Right Ministry – LGBT Consultative Committee   
 • IGLYO 

WHY EPIMELEIA?

“Incredible team that fosters authenticity and safety. The people are passionate about their work and invest time and energy for the best needs of their clients. ”

Více informací

Vendula Žovincová

Praha

 • individuální a skupinová mentální příprava sportovců
 • relaxace


KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Vendula Žovincová

 • Příprava na náročné soutěže a náročné fáze tréninku
 • Příprava zaměřená na sebepoznání
 • Práce s rozpoznáním a regulací emocí, zvládání výher i proher
 • Práce s pozorností při sportovních výkonech
 • Relaxační techniky

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik, PVŠPS
 • Trenérství 2. třídy, ČTS

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Členka kvalitativního výzkumu ADHD v ČR
 • Dětský domov Klánovice
 • Top Tennis Academy
Více informací

Nikola Syrovátková

Praha

 individuální psychologické poradenství
– skupinová terapie pro děti 
– krizová intervence 
 
 
KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?
PhDr. Bc. Nikola Syrovátková 
 
– specializuji se na poradenství pro děti od pěti let v oblasti výchovných a výukových obtíží, nízkého sebehodnocení, úzkosti, deprese, změnách při složení rodiny či adaptačních obtíží
– poradenství pro dospělé, kde mohu pocity s tématy prázdnoty, deprese, úzkosti, emočními obtížemi, krizí v partnerském životě, nízkého sebevědomí či rozvojem osobnosti
 
„Jsem psycholožka, která se ráda věnuje práci s dětmi, dospívajícími i dospělými, kteří se ocitnou v náročné životní situaci a chtějí se podílet na změně a situaci lépe zvládnout. Při interakci s dětmi využívám různé interaktivní techniky a především hru, která je dle mého nejpřirozenější způsob poznávání světa. 
Svou práci pravidelně superviduji. Pro dospělou klientelu nabízím i online terapie. „
 
Moje vzdělání a praxe 
– rigorózní řízení v oboru Psychologie na Univerzitě Karlově 
– magisterské studium Psychologie na Univerzitě Karlově 
– bakalářské studium v oborech sociální pedagogika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a dvouoboru psychologie a speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity karlovy 
– absolvování sebezkušenostního psychodynamicky orientovaného výcviku zaměřeného a práci s dětskou skupinou
– osvědčení z oblasti psychodiagnostiky (výkonové testy, specifické poruchy učení)
– získání osvědčení Psycholog ve zdravotnictví 
– krizová intervence (Déčko, Liberec)
– kurz Terapeutická práce s dítětem v rozvodové situaci (Indept) 
– kurz Reflektování rozhovoru v pomáhající profesi (Gaudia)
– stáže ve zdravotnických i školských zařízeních (PN Bohnice, Thomayerova nemocnice, Terapeutická komunita Mýto, školní psychologie na ZŠ i SŠ)
 
Kde ještě působím? 
– od roku 2017 pracuji v Pedagogicko – psychologické poradně jako poradenský psycholog 
– v organizaci „Dělám co můžu“
– členka Prázdninové školy Lipnice, která se zabývá zážitkovou pedagogikou 
 
Proč Epimeleia? 
„Protože, hned jak jsem si našla význam slova Epimeleia, tak mi to bylo jasné. Starost a péče o duši a tělo je myšlenka, se kterou dlouhodobě ve své praxi souzním. Takže jsem neváhala přidala se ke skupině příjemných a zkušených terapeutů, kteří přemýšlejí podobně.“ 
Více informací

Petra Nedbálková

Praha

MASÁŽE

Petra Nedbálková | +420 775 647 515

Jsem nadšená masérka a lektorka dechových cvičení, kterou baví práce s tělem, duší, myslí a jejich propojení.
 
Nabízím relaxační a sportovní masáže (a mimo to také reflexologii, kraniosakrální terapii a indickou masáž hlavy). Vždy se zaměřuji na váš aktuální problém/potřebu a využívám zkušenosti z rehabilitačních zařízení, kde jsem pracovala. Na konci masáže vám ráda ukážu pár protahovacích cviků do kanceláře (na doma) a poradím, jak zlepšit vaše dýchání.
 
V případě zájmu vám také můžu poradit některé relaxační/meditační techniky na zklidnění mysli a zmírnění stresu. Anebo potřebujete více energie? I na to se můžeme podívat – stačí si osvojit některá jednoduchá dechová (či jiná) cvičení.
 
Více informací o tom, jak masíruju, najdete na mé Facebookové stránce zde.
 
Pro objednání stačí zavolat či napsat na číslo +420775647515.
Více informací