O nás

Kdo jsme? 
Jsme tým psychoterapeutických poradců, koučů a vědeckých pracovníků v psychosociální oblasti. Využíváme při práci s klienty širokou paletu poradenských, terapeutických, koučovacích, ale i pohybových technik.
 
Naši zkušení terapeuti poskytují individuální, párové, rodinné i skupinové terapie. Pracují zejména se vztahovými obtížemi, úzkostí, krizí či traumatem, ale i v oblasti závislostí. Naším specifikem je i pohybová terapie. V našem portfoliu služeb naleznete koučink, kariérní poradenství, ale i tréninky soft skills nebo lekce mindfulness. Dále si s námi můžete zacvičit. Péče o duši je totiž i péče o tělo.
 
V našem centrum nezapomínáme ani na děti. Působí zde psycholožky a pedagožky, které se věnují rozvoji dětí se speciálními požadavky, předškolní přípravě s Montessori, artefiletice, metodě FIE, léčebné pedagogice a terapii hrou. Spolupracujeme také s dětskými domovy.
S jakými tématy se na nás můžete obrátit?

Psychické obtíže, úzkosti, životní krize, vyrovnání s traumaty, zvládání závislostí, vztahové problémy, partnerské a rodinné nesnáze, hledání smyslu života, zvládání pracovního přetížení, práce se stresem, time-management, work-life balance, sebe-rozvojové cíle, dosahování cílů (ve sportu, v oboru, v hobby,…).

Proč vlastně „Epimeleia“?    

„Epimeleia“ je slovo řeckého původu a jeho význam je péče o duši a tělo. Hlavní myšlenkou při zakládání našeho centra byla právě neodlučitelná vazba psychických a fyzických aspektů, které je nejlepší řešit ve vzájemném spojení. Proto nabízíme jak služby zaměřené na duši (poradenství, koučink, mindfulness), tak i tělo (cvičení, relaxace).

Naši terapeuti

prof. Peter Tavel

Olomouc

 • profesor klinické psychologie
 • psychoterapeut
 • teolog

KDO JSEM?

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.D.

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Profesor klinické psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty
 • Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik
 • Výcvik v paliativní péči

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Vedoucí institutu sociálního zdraví (OUSHI)
 • Senior researcher v centru excelentnosti Košice, Institut Society and Health 
 • Vedoucí psychoterapeutických výcviků pro studenty psychologie a sociální práce
 • Supervizor
Více informací
Zdeněk Meier

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti i dospělé
 • koučink

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Ing. Zdeněk Meier

 • ke své práci využívá prvků:
  • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
  • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • logoterapie a logodiagnostika
 • koučink

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. Studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Kompletní psychodynamický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Výcvik Kontrolovaná konzumace alkoholu prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg, DE

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví (OUSHI):  Výzkum vlivu spirituality na zdraví (Junior Researcher)
 • Člen České asociace pro psychoterapii
 • Člen České daseinsanalytické společnosti
Více informací
Klára Maliňáková

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • duchovní doprovázení

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D.

 • Poradenství pro dospělé
 • Logoterapie a existenciální analýza
 • Psychosomatika
 • Duchovní doprovázení včetně organizace a lektorování kurzů

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Výzkumný pracovník Institutu sociálního zdraví (Univerzita Palackého v Olomouci, UP) – zaměření na spiritualitu, zdraví, psychosomatiku a vysokou citlivost
 • Doktorské studium:  Sociální a spirituální determinanty zdraví (UP + University of Groningen)
 • Magisterské studium: Molekulární biologie a genetika, Masarykova univerzita v Brně
 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (supervizní část)
 • Vedení kurzů duchovního doprovázení (program celoživotního vzdělávání na UP)
 • Celoživotní vzdělávání: Psychosomatika (2 roky)
Více informací
Barbora Kohoutová

Praha

 • individuální i skupinová psychoterapie dětí a dospělých
 • terapie hrou

   

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Barbora Kohoutová

 • psychoterapeutka
 • klinická psycholožka

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Mgr. studium – FF UK jednooborová psychologie se zaměřením – klinická psychologie
 • Funkční specializace v psychoterapii
 • Atestace z klinické psychologie
 • PCA herní terapie
 • Gestalt terapie s dětmi a adolescenty 
  Roční kurz Body-psychoterapie pro terapeuty, vedoucí lektor kurzu Eli Weidenfeld
 • Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii
 • Časová osa
 • Výcvik v psychoterapii PCA, PCA institut Praha
 • Diagnostika
 • Základní kurz v Rorschachově metodě – certifikovaný kurz
 • Kurz v Rorschachově metodě u dětí – certifikovaný kurz
 • Certifikovaný kurz Minnesota Multiphasic Personality Inventory, IPVZ
 • Praxe: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Dětské centrum Paprsek – pro děti s kombinovanými vadami
  či v Domově Duha – integrace osob s mentálním postižením

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Psychoterapeutka, klinická psycholožka – Klinika ESET
Více informací
Arnošt Krtek

Praha, Olomouc

 • individuální psychoterapeutické poradenství
 • skupinová terapie pro děti i dospělé
 • duchovní doprovázení, hagioterapie
 • pohybová a sport terapie

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. et Bc. Arnošt Krtek

 • Terapie úzkostné, vztahové a závislostní poruchy dospělých a dětí
 • psychosomatika
 • hagioterapie závislostních poruch
 • ke své práci využívá prvků daseinsanalytické a psychodynamické psychoterapie

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • PhD. studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (Bc.)
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Univerzitě Praha (Mgr.)
 • Kompletní daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Psychoterapeutický výcvik SUR
 • Výcvik v hagioterapii
 • Výcvik v psychosomatice

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Institut sociálního zdraví, výzkum ADHD a psychologie spirituality 
 • ADICARE – Centrum psychologické a psychiatrické péče
 • klinika ESET, Rozum a cit, vedoucí terapeutického sebezkušenostního výcviku pro studenty psychologie a sociální práce na Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP)
Více informací
Markéta Hlaváčová

Praha

 • koučink
 • psychologické poradenství
 • terapie s prvky biosyntézy

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. MSc. Markéta Hlaváčová

„Jsem psycholožka s dvacetiletými zkušenostmi z businessu. Pracovala jsem na vedoucích pozicích v HR a v posledních letech se postupně vracím k mému původnímu oboru, psychologii. Jsem certifikovaný kouč a od roku 2020 jsem ve druhé části psychoterapeutického výcviku biosyntézy. Jako kouč mám zkušenosti s individuálními klienty, zejména manažery nebo lidmi, kteří hledají svojí pracovní cestu, čelí lidsky složitým situacím v práci nebo se obávají vyhoření. V terapii nabízím biosyntetický přístup, který pracuje s provázaností psychických a tělesných procesů. V centru terapie stojí respekt k individuálním odlišnostem klienta a jeho jedinečným vnitřním zdrojům.“

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • 1992 – 1998 FF UK, jednooborová psychologie

 • 2000 – 2003 MSc in Strategic Human Resources Management, Sheffield Hallam University, UK

 • 2012 certifikát v koučinku, Qued Group

 • 2017 – 2021 psychoterapeutický výcvik v biosyntéze, Institut Biosyntézy

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

„Působím také v Klánovicích a na Sociální klinice.“

PROČ EPIMELEIA?

„Skvělí kolegové.“

Více informací
Mária Heveriová

Praha, Olomouc

 • léčebná pedagogika
 • individuální a skupinová terapie dětí do 6 let
 • terapie hrou 
 • Montessori terapie

KDO JSEM A NA CO SE SPECIALIZUJI?

Mgr. Mária Heveriová

 • Dětský psychoterapeut a léčebný pedagog 
 • práce s dětmi 0-3 roky; 3-6 let
 • psychodiagnostika vývojových poruch
 • psychoterapie a léčebná pedagogika znevýhodněných dětí
 • výchovné poradenství, práce s rodinou
 • terapie hrou

MOJE VZDĚLÁNÍ A PRAXE?

 • Lékařská fakulta Zdravotnické univerzity Bratislava, postgraduální studium léčebné pedagogiky
 • Pedagogická fakulta UK Bratislava, studium léčebné pedagogiky
 • Individuální terapie hrou a psychoanalytické porozumění hry dítěte
 • Potenciál hry v léčbě emočních poruch dětí
 • Využití projektivní hry v psychodiagnostice separačně-individuačního vývoje dětí
 • Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi
 • Hypnóza – postupy navozování a možnosti léčby
 • Přehled psychosomatických syndromu a principy diagnostického rozhovoru
 • Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení I
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení II
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení III
 • Montessori 3-6, Montessori liečebná pedagogika
 • FIE Basic1 a 2; Standart, FIE 2

KDE JEŠTĚ PŮSOBÍM?

 • Ambulancia liečebnej pedagogiky Košice, SK
 • Montessori ČR

PROČ EPIMELEIA?

„Komplexnosť služieb v jednom tíme. Tímová práca, podpora, supervízie. Komplexná starostlivosť o klienta. Keď trpí rodič – zrkadlí to dieta, partner… skrátka vzájomnosť všetkými smermi.“

Více informací